flag Español flag Inglés flag Alemán

Proverbios

Frases hechas y expresiones idiomáticas Inglés-Neerlandés
flag Alemán
flag Inglés

A picture is worth a thousand words
Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden

Un proverbio Inglés-Neerlandés
En esta página encuentras 150 frases hechas y expresiones idiomáticas inglés-neerlandés con salida de voz
# Inglés Neerlandés Audio
1 God works in mysterious ways Gods wegen zijn ondoorgrondelijk play idiom
2 Rome wasn't built in a day Rome is niet op één dag gebouwd play idiom
3 Rome wasn't built in a day Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd play idiom
4 a bad workman always blames his tools een kwaad werkman heeft altijd slecht getuig play idiom
5 a bird in the hand is worth two in the bush beter één vogel in de hand dan tien in de lucht play idiom
6 a chain is only as strong as its weakest link de keten is zo sterk als haar zwakste schakel play idiom
7 a friend in need is a friend indeed in nood leert men zijn vrienden kennen play idiom
8 a journey of a thousand miles begins with a single step een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap play idiom
9 a leopard cannot change its spots een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken play idiom
10 a leopard cannot change its spots een vos verliest zijn streken niet play idiom
11 a lie has no legs al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel play idiom
12 a new broom sweeps clean nieuwe bezems vegen schoon play idiom
13 a picture is worth a thousand words een afbeelding zegt meer dan duizend woorden play idiom
14 a stitch in time saves nine werk op tijd maakt welbereid play idiom
15 absence makes the heart grow fonder afwezigheid versterkt de liefde play idiom
16 actions speak louder than words geen woorden maar daden play idiom
17 actions speak louder than words daden zeggen meer dan woorden play idiom
18 actions speak louder than words niet lullen maar poetsen play idiom
19 actions speak louder than words daden zeggen meer dan woorden play idiom
20 all cats are grey in the dark bij nacht zijn alle katten grauw play idiom
21 all roads lead to Rome alle wegen leiden naar Rome play idiom
22 all talk and no action veel geschreeuw en weinig wol play idiom
23 all that glitters is not gold het is niet alles goud wat er blinkt play idiom
24 all work and no play makes Jack a dull boy de boog kan niet altijd gespannen zijn play idiom
25 all work and no play makes Jack a dull boy 't is een slecht dorp waar het nooit kermis is play idiom
26 all's well that ends well eind goed, al goed play idiom
27 appearances are deceptive kleren maken nee man play idiom
28 barking dogs seldom bite blaffende honden bijten niet play idiom
29 beggars can't be choosers men mag een gegeven paard niet in de bek zien play idiom
30 birds of a feather flock together soort zoekt soort play idiom
31 business before pleasure zaken gaan voor plezier play idiom
32 buy cheap, buy twice goedkoop is duurkoop play idiom
33 carpe diem pluk de dag play idiom
34 devil is in the details de duivel zit in de details play idiom
35 don't count your chickens before they're hatched de huid niet verkopen voor de beer geschoten is play idiom
36 don't look a gift horse in the mouth een gegeven paard niet in de bek kijken play idiom
37 don't shoot the messenger geef niet de boodschapper de schuld play idiom
38 don't shoot the messenger schiet niet op de boodschapper play idiom
39 don't shoot the messenger schiet niet van de boodschapper play idiom
40 empty vessels make the most sound holle vaten klinken het hardst play idiom
41 every Jack has his Jill op elk potje past een deksel play idiom
42 every cloud has a silver lining achter de wolken schijnt de zon play idiom
43 eye for an eye, a tooth for a tooth oog om oog, tand om tand play idiom
44 fine feathers make fine birds kleren maken de man play idiom
45 fine words butter no parsnips praatjes vullen geen gaatjes play idiom
46 first come, first served wie het eerst komt, het eerst maalt play idiom
47 forewarned is forearmed een gewaarschuwd mens telt voor twee play idiom
48 fortune favors the bold de brutalen hebben de halve wereld play idiom
49 good things come to those who wait geduld is een schone zaak play idiom
50 great minds think alike grote geesten denken gelijk play idiom
51 haste makes waste haastige spoed is zelden goed play idiom
52 haste makes waste haast en spoed is zelden goed play idiom
53 he who laughs last laughs best wie het laatst lacht, lacht het best play idiom
54 he who laughs last laughs best wie laatst lacht, best lacht play idiom
55 history repeats itself de geschiedenis herhaalt zich play idiom
56 home is where the heart is eigen haard is goud waard play idiom
57 honesty is the best policy eerlijk duurt het langst play idiom
58 hope springs eternal hoop doet leven play idiom
59 hunger is a good sauce honger is de beste saus play idiom
60 if the mountain won't come to Muhammad als de berg niet naar Mozes komt, zal Mozes naar de berg moeten gaan play idiom
61 ignorance is bliss het geluk is met de onwetenden play idiom
62 ignorance is bliss wat niet weet, wat niet deert play idiom
63 ignorance is bliss Zalig zijn de onwetenden play idiom
64 in for a penny, in for a pound wie a zegt, moet ook b zeggen play idiom
65 in the land of the blind, the one-eyed man is king in het land der blinden is eenoog koning play idiom
66 in wine, there is truth kinderen en dronken mensen spreken altijd de waarheid play idiom
67 it never rains but it pours een ongeluk komt zelden alleen play idiom
68 it never rains but it pours een ongeluk komt nooit alleen play idiom
69 know thyself ken uzelf play idiom
70 knowledge is power kennis is macht play idiom
71 ladies first dames gaan voor play idiom
72 less is more minder is meer play idiom
73 like father, like son zo vader, zo zoon play idiom
74 like mother, like daughter zo moeder, zo dochter play idiom
75 live by the sword, die by the sword wie leeft bij het zwaard, zal sterven bij het zwaard play idiom
76 long ways, long lies wie verre reizen doet, kan veel verhalen play idiom
77 look before you leap bezint eer ge begint play idiom
78 look before you leap bezint eer gij begint play idiom
79 love is blind liefde is blind play idiom
80 man proposes, God disposes de mens wikt, God beschikt play idiom
81 many a mickle makes a muckle vele kleintjes maken een grote play idiom
82 many hands make light work vele handen maken licht werk play idiom
83 misery loves company ellende houdt van gezelschap play idiom
84 money doesn't grow on trees het geld groeit me niet op de rug play idiom
85 necessity is the mother of invention noodzaak is de moeder van uitvinding play idiom
86 necessity is the mother of invention nood breekt wet play idiom
87 necessity knows no law nood breekt wet play idiom
88 no good deed goes unpunished stank voor dank play idiom
89 no news is good news geen bericht, goed bericht play idiom
90 no pain, no gain voor iets hoort iets play idiom
91 no pain, no gain wie niet waagt, wie niet wint play idiom
92 no pain, no gain niet geschoten is altijd mis play idiom
93 no pain, no gain de kost gaat voor de baat uit play idiom
94 no smoke without fire waar rook is, is vuur play idiom
95 once bitten, twice shy door schade en schande wordt men wijs play idiom
96 once bitten, twice shy een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen play idiom
97 one swallow does not a summer make een zwaluw maakt nog geen lente/zomer play idiom
98 one swallow does not a summer make één zwaluw maakt de lente niet play idiom
99 out of sight, out of mind uit het oog, uit het hart play idiom
100 patience is a virtue Geduld is een schone zaak play idiom
101 practice makes perfect oefening baart kunst play idiom
102 prevention is better than cure voorkomen is beter dan genezen play idiom
103 pride comes before a fall hoogmoed komt voor de val play idiom
104 seeing is believing eerst zien, dan geloven play idiom
105 seeing is believing zien is geloven play idiom
106 seeing is believing eerst zien, dan geloven play idiom
107 seeing is believing zien is geloven play idiom
108 seek and ye shall find zoekt en gij zult vinden play idiom
109 seek and ye shall find wie zoekt, die vindt play idiom
110 six of one, half a dozen of the other lood om oud ijzer play idiom
111 snitches get stitches wie praat, die gaat play idiom
112 sow the wind, reap the whirlwind wie wind zaait, zal storm oogsten play idiom
113 spare the rod and spoil the child zachte heelmeesters, stinkende wonden play idiom
114 speech is silver, silence is golden Spreken is zilver, zwijgen is goud play idiom
115 still waters run deep stille wateren hebben diepe gronden play idiom
116 the apple does not fall far from the tree een appel valt niet ver van de boom play idiom
117 the bigger they are, the harder they fall hoge bomen vangen veel wind play idiom
118 the early bird gets the worm wie het eerst komt, wie het eerst maalt play idiom
119 the end justifies the means het doel heiligt de middelen play idiom
120 the enemy of my enemy is my friend de vijand van mijn vijand is mijn vriend play idiom
121 the grass is always greener on the other side het gras is altijd groener bij de buren play idiom
122 the grass is always greener on the other side het gras is altijd groener aan de overkant play idiom
123 the more the merrier hoe meer zielen, hoe meer vreugd play idiom
124 the more the merrier hoe meer, hoe beter play idiom
125 the more things change, the more they stay the same hoe meer alles verandert, hoe meer het hetzelfde blijft play idiom
126 the proof of the pudding is in the eating de praktijk zal het leren play idiom
127 the road to hell is paved with good intentions de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens play idiom
128 the sky is the limit alles kan play idiom
129 the spirit is willing but the flesh is weak de geest is gewillig, maar het vlees is zwak play idiom
130 the way to a man's heart is through his stomach de liefde van de man gaat door de maag play idiom
131 the world is one's oyster de wereld ligt aan iemands voeten play idiom
132 there are none so blind as those who will not see wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil play idiom
133 there is nothing new under the sun niets nieuws onder de zon play idiom
134 there's more than one way to skin a cat er zijn meerdere wegen om je doel te bereiken play idiom
135 there's more than one way to skin a cat alle wegen leiden naar Rome play idiom
136 there's no accounting for taste over smaak valt niet te twisten play idiom
137 there's no fool like an old fool hoe ouder hoe zotter play idiom
138 there's no place like home oost west, thuis best play idiom
139 third time's a charm driemaal is scheepsrecht play idiom
140 third time's a charm derde keer goede keer play idiom
141 time heals all wounds de tijd heelt alle wonden play idiom
142 time is money tijd is geld play idiom
143 to each his own ieder zijn ding play idiom
144 to each his own ieder het zijne play idiom
145 to err is human vergissen is menselijk play idiom
146 tomorrow is another day morgen is er weer een dag play idiom
147 too many cooks spoil the broth veel koks bederven de brij play idiom
148 too many cooks spoil the broth veel koks verzouten de brij play idiom
149 two heads are better than one twee hoofden zijn beter dan één play idiom
150 use a sledgehammer to crack a nut met een kanon op een mug schieten play idiom
151 walls have ears de muren hebben oren play idiom
152 well begun is half done een goed begin is het halve werk play idiom
153 what goes around comes around wie wind zaait, zal storm oogsten play idiom
154 what goes around comes around dat komt ervan play idiom
155 what's done is done gedane zaken nemen geen keer play idiom
156 what's sauce for the goose is sauce for the gander gelijke monniken, gelijke kappen play idiom
157 when in Rome, do as the Romans do 's lands wijs, 's lands eer play idiom
158 when the cat's away als de kat van huis is play idiom
159 when the cat's away the mice will play als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel play idiom
160 where there is a will there is a way waar een wil is, is een weg play idiom
161 where there is a will there is a way willen is kunnen play idiom
162 where there's smoke, there's fire waar rook is is vuur play idiom
163 you are what you eat je bent wat je eet play idiom
164 you can catch more flies with honey than with vinegar vliegen vang je met stroop en niet met azijn play idiom
165 you can lead a horse to water, but you can't make it drink met onwillige honden is het slecht hazen vangen play idiom
166 you've got to crack a few eggs to make an omelette waar gehakt wordt vallen spaanders play idiom
Aviso legal