flag Español flag Inglés flag Alemán

Proverbios

Frases hechas y expresiones idiomáticas Alemán-Húngaro
flag Alemán
flag Inglés

Arm wie eine Kirchenmaus sein
Szegény mint a templom egere

Un proverbio Alemán-Húngaro
En esta página encuentras 75 frases hechas y expresiones idiomáticas alemán-húngaro
# Alemán Húngaro Audio
1 Allzu klug ist dumm. nem igen hasznos felelébb okoskodni play idiom
2 Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn vak tyúk is talál szemet play idiom
3 Auf die leichte Schulter nehmen félvállról vesz play idiom
4 Auf freiem Fuß sein szabad lábra kerül play idiom
5 Auge um Auge, Zahn um Zahn szemet szemért, fogat fogért play idiom
6 Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok play idiom
7 Blut ist dicker als Wasssr A vér nem válik vízzé play idiom
8 Da liegt der Hund begraben itt van a kutya elásva play idiom
9 Das Kind beim Namen nennen nevén nevezi a gyereket play idiom
10 Den Bock zum Gärtner machen kecskére bízni a káposztát play idiom
11 Den Nagel auf den Kopf treffen fején találja a szöget play idiom
12 Den Wald vor lauter Bäume nicht sehen már nem látja a sok fától az erdőt play idiom
13 Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm nem esik messze az alma a fájától play idiom
14 Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach a lélek kész, de a test erőtlen play idiom
15 Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik play idiom
16 Der Zweck heiligt die Mittel A cél szentesíti az eszközt play idiom
17 Der frühe Vogel fängt den Wurm der_frühe_Vogel_fängt_den_Wurm play idiom
18 Die Würfel sind gefallen A kocka el van vetve play idiom
19 Ein Brett vor dem Kopf haben tàbla legyen a feje elött play idiom
20 Ein Unglück kommt selten allein A baj ritkán jár egyedül play idiom
21 Ein Unglück kommt selten allein A baj ritkán jár egyedül play idiom
22 Eine Hand wäscht die andere kéz kezet mos play idiom
23 Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer Egy fecske nem csinál nyarat play idiom
24 Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul ajándék lónak ne nézd a fogát play idiom
25 Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul az ajándékot ne bíráld, hogy mennyire értékes play idiom
26 Ende gut, alles gut Minden jó, ha vége jó play idiom
27 Es ist nicht alles Gold, was glänzt Nem mind arany, ami fénylik play idiom
28 Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens Hülyeség ellen nincs orvosság play idiom
29 Hals über Kopf hanyatt-homlok play idiom
30 Hals- und Beinbruch kéz- és lábtörést play idiom
31 Hunde, die bellen, beißen nicht amelyik kutya ugat, az nem harap play idiom
32 In Saus und Braus dínomdánom play idiom
33 In Schach halten sakkban tart play idiom
34 Irren ist menschlich Tévedni emberi dolog play idiom
35 Jeder ist seines Glückes Schmied mindenki a saját szerencséjének kovácsa play idiom
36 Kein Blatt vor dem Mund nehmen nem tesz lakatot a szájára play idiom
37 Lügen haben kurze Beine a hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát play idiom
38 Mit Kanonen auf Spatzen schießen ágyúval lő verébre play idiom
39 Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra play idiom
40 Nachts sind alle Katzen grau sötétben minden tehén fekete play idiom
41 Nicht alle Tassen im Schrank haben nincs ki a négy kereke play idiom
42 Noch grün hinter den Ohren sein zöld a füle mögött play idiom
43 Schnee von gestern tavalyi hó play idiom
44 Schönheit vergeht, Tugend besteht A' szépség hamar múló jószág play idiom
45 Sich an etwas die Zähne ausbeißen beletörik a foga play idiom
46 Sich den Kopf zerbrechen töri a fejét play idiom
47 Sich in Luft auflösen felszívódik play idiom
48 Steter Tropfen höhlt den Stein lassú víz partot mos play idiom
49 Stille Wasser sind tief lassú víz partot mos play idiom
50 Um den heißen Brei herumreden kerülgeti, mint macska a forró kását play idiom
51 Unter die Haube bringen beköti a fejét play idiom
52 Viele Köche verderben den Brei sok bába közt elvész a gyerek play idiom
53 Vom Regen in die Traufe kommen cseberből vederbe play idiom
54 Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra play idiom
55 Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek play idiom
56 Wer Wind sät, wird Sturm ernten aki szelet vet, vihart arat play idiom
57 Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein aki másnak vermet ás, maga esik bele play idiom
58 Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen aki üvegházban ül, az ne dobáljon kővel play idiom
59 Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aki mer, az nyer play idiom
60 Wie Pilze aus dem Boden schießen nő, mint a gomba play idiom
61 Wie ein Grab schweigen néma, mint a sír play idiom
62 Wie gewonnen, so zerronnen könnyen jött, könnyen ment play idiom
63 Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten play idiom
64 Zeit ist Geld az idő pénz play idiom
65 Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Két legyet egy csapásra play idiom
66 Zwischen den Zeilen lesen a sorok között olvas play idiom
67 alle Wege führen nach Rom minden út Rómába vezet play idiom
68 arm wie eine Kirchenmaus sein Szegény mint a templom egere play idiom
69 auf dem Holz·weg sein tévúton jár play idiom
70 auf die leichte Schulter nehmen félvállról vesz play idiom
71 da liegt der Hund begraben itt van a kutya elásva play idiom
72 das Kind beim Namen nennen nevén nevezi a gyereket play idiom
73 im Großen und Ganzen nagyjából play idiom
74 so weit das Auge reicht ameddig csak a szem ellát play idiom
75 Übung macht den Meister Gyakorlat teszi a mestert play idiom
Aviso legal