flag Español flag Inglés flag Alemán

Proverbios

Frases hechas y expresiones idiomáticas Inglés-Albanés
flag Alemán
flag Inglés

A lie has no legs
Gënjeshtra i ka këmbët të shkurtra

Un proverbio Inglés-Albanés
En esta página encuentras frases hechas y expresiones idiomáticas inglés-albanés
# Inglés Albanés
1 a lie has no legs gënjeshtra i ka këmbët të shkurtra
2 barking dogs seldom bite qeni që leh, s'të ha
3 blood is thicker than water s'bëhet gjaku ujë
4 don't count your chickens before they're hatched Peshku në det,tigani në zjarr
5 don't look a gift horse in the mouth kalit të falur nuk i shikohen dhëmbët
6 don't look a gift horse in the mouth kalit të falur nuk i këqyren dhëmbët
7 if my aunt had balls, she'd be my uncle Po të kish halla loqe, do e quanin dajë
8 ignorance is bliss padituri është bekim
9 what goes around comes around Ç'të mbjellësh, do korrësh
Aviso legal