flag Español flag Inglés flag Alemán

Proverbios

Frases hechas y expresiones idiomáticas Inglés-Húngaro
flag Alemán
flag Inglés

The spirit is willing but the flesh is weak
A lélek kész, de a test erőtlen

Un proverbio Inglés-Húngaro
En esta página encuentras más de 100 frases hechas y expresiones idiomáticas inglés-húngaro
# Inglés Húngaro Audio
1 God helps those who help themselves segíts magadon, s az Isten is megsegít play idiom
2 God works in mysterious ways Isten útjai kifürkészhetetlenek play idiom
3 Rome wasn't built in a day Róma sem egy nap alatt épült fel play idiom
4 Rome wasn't built in a day nem egy nap alatt épült fel Róma play idiom
5 a bad penny always turns up rossz pénz nem vész el play idiom
6 a bird in the hand is worth two in the bush jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok play idiom
7 a chain is only as strong as its weakest link a leggyengébb láncszemnél szakad a lánc play idiom
8 a friend in need is a friend indeed bajban ismerszik meg a jó barát play idiom
9 a journey of a thousand miles begins with a single step az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik play idiom
10 a leopard cannot change its spots kutyából nem lesz szalonna play idiom
11 a lie has no legs a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát play idiom
12 a lie has no legs könnyebb utolérni a hazugot, mint a sánta kutyát play idiom
13 a man is known by the company he keeps madarat tolláról, embert barátjáról play idiom
14 a new broom sweeps clean új seprű jól seper play idiom
15 a stitch in time saves nine a rest kétszer fárad play idiom
16 a watched pot never boils figyelt fazék sosem forr play idiom
17 actions speak louder than words a tett harsányabb a szónál play idiom
18 actions speak louder than words a tettek minden szónál ékesebben beszélnek play idiom
19 all cats are grey in the dark sötétben minden tehén fekete play idiom
20 all roads lead to Rome minden út Rómába vezet play idiom
21 all that glitters is not gold nem mind arany, ami fénylik play idiom
22 all the world's a stage színház az egész világ play idiom
23 all's fair in love and war szerelemben és háborúban mindent szabad play idiom
24 all's well that ends well minden jó, ha a vége jó play idiom
25 an apple a day keeps the doctor away minden nap egy alma az orvost távol tartja play idiom
26 appearances are deceptive a látszat csal play idiom
27 as you sow, so shall you reap ki mint vet, úgy arat play idiom
28 barking dogs seldom bite amelyik kutya ugat, az nem harap play idiom
29 beauty is in the eye of the beholder a szépség a szemlélő szemében van play idiom
30 beggars can't be choosers éhes ember nem válogat play idiom
31 beggars can't be choosers eszi, nem eszi, nem kap mást play idiom
32 better safe than sorry jobb félni, mint megijedni play idiom
33 birds of a feather flock together zsák a foltját megtalálja play idiom
34 birds of a feather flock together madarat tolláról, embert barátjáról play idiom
35 blood is thicker than water a vér nem válik vízzé play idiom
36 clothes don't make the man nem a ruha teszi az embert play idiom
37 clothes maketh the man a ruha teszi az embert play idiom
38 curiosity killed the cat aki kíváncsi, hamar megöregszik play idiom
39 don't count your chickens before they're hatched ne igyál előre a medve bőrére play idiom
40 don't get your meat where you get your bread házinyúlra nem lövünk play idiom
41 don't look a gift horse in the mouth ajándék lónak ne nézd a fogát play idiom
42 easy come, easy go könnyen jött, könnyen ment play idiom
43 even Homer nods néha Homérosz is alszik play idiom
44 every Jack has his Jill mindenki megtalálja a párját play idiom
45 every Jack has his Jill minden zsák megleli a maga foltját play idiom
46 every cloud has a silver lining minden rosszban van valami jó play idiom
47 every dog has its day vak tyúk is talál szemet play idiom
48 every dog has its day minden zsák megtalálja a maga foltját play idiom
49 every little helps sok kicsi sokra megy play idiom
50 every man is the architect of his own fortune ki-ki a maga szerencséjének kovácsa play idiom
51 eye for an eye, a tooth for a tooth szemet szemért, fogat fogért play idiom
52 faith will move mountains a hit hegyeket mozgat meg play idiom
53 fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me Ha egyszer átversz, az a te szégyened. Ha kétszer átversz, az már az enyém. play idiom
54 forbidden fruit is the sweetest a tiltott gyümölcs mindig édesebb play idiom
55 fortune favors the bold bátraké a szerencse play idiom
56 good things come to those who wait a türelem rózsát terem play idiom
57 good wine needs no bush jó bornak nem kell cégér play idiom
58 grasp all, lose all aki sokat markol, keveset fog play idiom
59 haste makes waste lassan járj, tovább érsz play idiom
60 heaven helps those who help themselves segíts magadon, s az Isten is megsegít play idiom
61 hindsight is 20/20 utólag könnyű okosnak lenni play idiom
62 history repeats itself a történelem ismétli önmagát play idiom
63 hope springs eternal a remény hal meg utoljára play idiom
64 if it ain't broke, don't fix it ha nincs baja, ne javítsd meg play idiom
65 if my aunt had balls, she'd be my uncle ha a nagyanyámnak kereke volna, gurulna play idiom
66 if the mountain won't come to Muhammad ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez play idiom
67 ignorance is bliss a tudatlanság áldás play idiom
68 in for a penny, in for a pound aki á-t mond, mondjon b-t is play idiom
69 in the land of the blind, the one-eyed man is king vakok között félszemű a király play idiom
70 in wine, there is truth borban az igazság play idiom
71 it ain't over 'til the fat lady sings várjuk ki a végét play idiom
72 it ain't over 'til the fat lady sings még semmi sem dőlt el play idiom
73 it ain't over 'til the fat lady sings ne igyál előre a medve bőrére play idiom
74 it never rains but it pours a baj nem jár egyedül play idiom
75 it's the thought that counts a szándék a fontos play idiom
76 knowledge is power a tudás hatalom play idiom
77 like father, like son nem esik messze az alma a fájától play idiom
78 look before you leap először gondolkodj, aztán cselekedj play idiom
79 man is a wolf to man ember embernek farkasa play idiom
80 man proposes, God disposes ember tervez, Isten végez play idiom
81 many a mickle makes a muckle sok kicsi sokra megy play idiom
82 money can't buy happiness a pénz nem boldogít play idiom
83 money doesn't grow on trees nincs kolbászból fonva a kerítés play idiom
84 money talks pénz beszél, kutya ugat play idiom
85 more haste, less speed lassan járj, tovább érsz play idiom
86 necessity is the mother of invention a szükség találékonnyá tesz play idiom
87 necessity knows no law nagy úr a muszáj play idiom
88 necessity knows no law szükség törvényt bont play idiom
89 no good deed goes unpunished idővel minden jótett elnyeri méltó büntetését play idiom
90 no pain, no gain mindenért meg kell szenvedni play idiom
91 no pain, no gain aki nem dolgozik, ne is egyék play idiom
92 no pain, no gain aki mer, az nyer play idiom
93 one good turn deserves another jótett helyébe jót várj play idiom
94 one swallow does not a summer make egy fecske nem csinál nyarat play idiom
95 other days, other ways más idők, más emberek play idiom
96 other days, other ways változnak az idők, változnak az emberek play idiom
97 patience is a virtue a türelem rózsát terem play idiom
98 practice makes perfect gyakorlat teszi a mestert play idiom
99 revenge is a dish best served cold a bosszú hidegen tálalva a legjobb play idiom
100 see Naples and die Nápolyt látni és meghalni play idiom
101 seeing is believing hiszem, ha látom play idiom
102 seeing is believing majd meglátjuk play idiom
103 seeing is believing várjuk ki a végét play idiom
104 silence is golden hallgatni arany play idiom
105 six of one, half a dozen of the other egyik kutya, másik eb play idiom
106 six of one, half a dozen of the other egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz play idiom
107 six of one, half a dozen of the other egyre megy play idiom
108 sow the wind, reap the whirlwind aki szelet vet, vihart arat play idiom
109 spare the rod and spoil the child néha jól jön egy jól irányzott pofon play idiom
110 spare the rod and spoil the child elkel néha egy jól irányzott pofon play idiom
111 squeaky wheel gets the grease néma gyereknek az anyja sem érti a szavát play idiom
112 still waters run deep lassú víz partot mos play idiom
113 take care of the pennies and the pounds will take care of themselves sok kicsi sokra megy play idiom
114 the apple does not fall far from the tree nem esik messze az alma a fájától play idiom
115 the dogs bark, but the caravan goes on a kutya ugat, a karaván halad play idiom
116 the early bird gets the worm ki korán kel, aranyat lel play idiom
117 the end justifies the means a cél szentesíti az eszközt play idiom
118 the grass is always greener on the other side a szomszéd rétje mindig zöldebb play idiom
119 the mills of the gods grind slowly Isten malmai lassan őrölnek play idiom
120 the more the merrier minél többen vagyunk, annál jobban érezzük magunkat play idiom
121 the more the merrier minél többen vannak, annál jobban érzik magukat play idiom
122 the more the merrier minél több (van / van belőle), annál jobb play idiom
123 the proof of the pudding is in the eating a puding próbája az evés play idiom
124 the road to hell is paved with good intentions a pokolba vezető út jószándékkal van kikövezve play idiom
125 the sky is the limit a határ a csillagos ég play idiom
126 the spirit is willing but the flesh is weak a lélek kész, de a test erőtlen play idiom
127 there are two sides to every question az éremnek két oldala van play idiom
128 there is an exception to every rule a kivétel erősíti a szabályt play idiom
129 there is nothing new under the sun nincs új a nap alatt play idiom
130 there's no accounting for taste ízlések és pofonok play idiom
131 there's no accounting for taste kinek a pap, kinek a papné play idiom
132 there's no accounting for taste nem vagyunk egyformák play idiom
133 there's no place like home mindenütt jó, de legjobb otthon play idiom
134 there's no point crying over spilt milk késő bánat ebgondolat play idiom
135 third time's a charm három a magyar igazság play idiom
136 time heals all wounds az idő minden sebet begyógyít play idiom
137 time is money az idő pénz play idiom
138 to each his own ízlések és pofonok play idiom
139 to each his own kinek a pap, kinek a papné play idiom
140 to err is human tévedni emberi dolog play idiom
141 twenty-twenty hindsight utólag okos play idiom
142 two heads are better than one több szem többet lát play idiom
143 two wrongs don't make a right az egyik fél vétsége nem teszi a másik vétségét semmissé play idiom
144 united we stand, divided we fall egységben az erő play idiom
145 variety is the spice of life úgy szép az élet, ha zajlik play idiom
146 variety is the spice of life a változatosság gyönyörködtet play idiom
147 walls have ears a falnak is füle van play idiom
148 well begun is half done a jó kezdet fél siker play idiom
149 what goes around comes around ki mint vet, úgy arat play idiom
150 what goes around comes around amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten play idiom
151 what you lose on the swings you gain on the roundabouts amit nyer a réven, elveszti a vámon play idiom
152 what's done is done ez a hajó már elment play idiom
153 what's sauce for the goose is sauce for the gander ami jó az egyiknek, jó a másiknak is play idiom
154 when in Rome, do as the Romans do ha Rómában élsz, élj úgy, mint a rómaiak play idiom
155 when the cat's away the mice will play ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek play idiom
156 where there is a will there is a way nincs lehetetlen, csak tehetetlen play idiom
157 worse things happen at sea több is veszett Mohácsnál play idiom
158 you are what you eat az vagy, amit megeszel play idiom
159 you get what you pay for olcsó húsnak híg a leve play idiom
160 you make the bed you lie in ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát play idiom
161 you only go around once csak egyszer élsz play idiom
162 you only go around once csak egyszer él az ember play idiom
163 you only go around once csak egy életünk van play idiom
164 you scratch my back and I'll scratch yours kéz kezet mos play idiom
165 you scratch my back and I'll scratch yours valamit valamiért play idiom
166 you've got to crack a few eggs to make an omelette csak az nem hibázik, aki nem dolgozik play idiom
167 you've got to crack a few eggs to make an omelette ahol fát vágnak, ott hullik a forgács play idiom
168 you've got to crack a few eggs to make an omelette áldozat nélkül nincs győzelem play idiom
Aviso legal