flag Español flag Inglés flag Alemán

Proverbios

Frases hechas y expresiones idiomáticas Inglés-Danés
flag Alemán
flag Inglés

A bird in the hand is worth two in the bush
En fugl i hånden er bedre end ti på taget

Un proverbio Inglés-Danés
En esta página encuentras1 120 frases hechas y expresiones idiomáticas inglés-danés con salida de voz
# Inglés Danés Audio
1 God works in mysterious ways Herrens veje er uransagelige play idiom
2 Rome wasn't built in a day Rom blev ikke bygget på en dag play idiom
3 a bird in the hand is worth two in the bush en fugl i hånden er bedre end ti på taget play idiom
4 a burnt child dreads the fire brændt barn skyr ilden play idiom
5 a chain is only as strong as its weakest link en kæde kun så stærk som det svageste led play idiom
6 a friend in need is a friend indeed i nøden kender man sine venner play idiom
7 a new broom sweeps clean nye koste fejer bedst play idiom
8 a rolling stone gathers no moss der gror ikke mos på rullesten play idiom
9 a stitch in time saves nine udsæt ikke til i morgen, det du kan gøre i dag play idiom
10 all roads lead to Rome alle veje fører til Rom play idiom
11 all that glitters is not gold det er ikke alt guld som glimrer play idiom
12 an apple a day keeps the doctor away et æble om dagen holder doktoren borte play idiom
13 as you sow, so shall you reap man ligger som man reder play idiom
14 attack is the best form of defence det bedste forsvar er et angreb play idiom
15 attack is the best form of defence angreb er det bedste forsvar play idiom
16 beauty is in the eye of the beholder skønhed ligger i øjet der ser play idiom
17 beauty is only skin deep skønhed kommer indefra play idiom
18 blood is thicker than water blod er tykkere end vand play idiom
19 carpe diem fang dagen play idiom
20 clothes don't make the man man skal ikke skue hunden på hårene play idiom
21 crime doesn't pay forbrydelse betaler sig ikke play idiom
22 curiosity killed the cat nysgerrighed slog smedens kat ihjel play idiom
23 desperate times call for desperate measures desperate tider kræver desperate handlinger play idiom
24 don't count your chickens before they're hatched pels ikke bjørnen før den er skudt play idiom
25 don't look a gift horse in the mouth sku ikke en given hest i munden play idiom
26 early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise morgenstund har guld i mund play idiom
27 early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise tidligt op og tidligt i seng, det er sundt for en lille dreng play idiom
28 easy come, easy go hvad der kommer let, går let play idiom
29 empty vessels make the most sound tomme tønder buldrer mest play idiom
30 every cloud has a silver lining over skyerne er himlen altid blå play idiom
31 eye for an eye, a tooth for a tooth øje for øje, tand for tand play idiom
32 faith will move mountains troen kan flytte bjerge play idiom
33 fine feathers make fine birds klæder skaber folk play idiom
34 first come, first served den, der kommer først til mølle, får først malet play idiom
35 forbidden fruit is the sweetest forbuden frugt smager bedst play idiom
36 fortune favors the bold lykken står den kække bi play idiom
37 give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime Giv en mand en fisk, og han har mad for en dag. Lær en mand at fiske, og han har mad for livet play idiom
38 give them an inch and they'll take a mile ræk nogen en lillefinger, og han tager hele armen play idiom
39 good things come to those who wait alt godt kommer til den der venter play idiom
40 haste makes waste hastværk er lastværk play idiom
41 he who laughs last laughs best den der ler sidst, ler bedst play idiom
42 hindsight is 20/20 i bagklogskabens klare lys play idiom
43 hope springs eternal håbet er lysegrønt play idiom
44 hunger is a good sauce sult er det bedste krydderi play idiom
45 idle hands are the devil's workshop lediggang er roden til alt ondt play idiom
46 if the mountain won't come to Muhammad hvis bjerget ikke vil komme til Muhammed, må Muhammed komme til bjerget play idiom
47 if the mountain won't come to Muhammad når bjerget ikke vil komme til Muhammed, må Muhammed komme til bjerget play idiom
48 ignorance is bliss uvidenhed er en velsignelse play idiom
49 in the land of the blind, the one-eyed man is king i de blindes land er den enøjede mand konge play idiom
50 it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige play idiom
51 it never rains but it pours en ulykke kommer sjældent alene play idiom
52 it takes one to know one tyv tror, at hver mand stjæler play idiom
53 it takes two to tango der skal to til tango play idiom
54 knowledge is power kundskab er magt play idiom
55 ladies first damerne først play idiom
56 like father, like son som far, så søn play idiom
57 live by the sword, die by the sword vold føder vold play idiom
58 long absent, soon forgotten ude af øje, ude af sind play idiom
59 many a mickle makes a muckle mange bække små gør en stor å play idiom
60 many hands make light work sammen er vi stærke play idiom
61 more haste, less speed hastværk er lastværk play idiom
62 necessity is the mother of invention nød lærer nøgen kvinde at spinde play idiom
63 no man is an island alle mennesker er forbundne og afhængige af andre mennesker play idiom
64 no pain, no gain hvo intet vover, intet vinder play idiom
65 no pain, no gain man skal yde før man kan nyde play idiom
66 once bitten, twice shy brændt barn skyr ilden play idiom
67 patience is a virtue tålmodighed er en dyd play idiom
68 practice makes perfect øvelse gør mester play idiom
69 prevention is better than cure det er bedre at forebygge end at helbrede play idiom
70 pride comes before a fall hovmod står for fald play idiom
71 see Naples and die se Neapel og dø play idiom
72 silence is golden tale er sølv, tavshed er guld play idiom
73 so far so good så langt, så godt play idiom
74 spare the rod and spoil the child den man elsker, tugter man play idiom
75 speech is silver, silence is golden tale er sølv, tavshed er guld play idiom
76 squeaky wheel gets the grease som man spørger får man svar play idiom
77 still waters run deep det stille vand har den dybe grund play idiom
78 the apple does not fall far from the tree æblet falder ikke langt fra stammen play idiom
79 the end justifies the means målet helliger midlet play idiom
80 the grass is always greener on the other side græsset er altid grønnere på den anden side af hækken play idiom
81 the grass is always greener on the other side græsset er altid grønnere på den anden side play idiom
82 the more the merrier desto flere, desto sjovere play idiom
83 the pen is mightier than the sword pennen er mægtigere end sværdet play idiom
84 the road to hell is paved with good intentions vejen til helvede er brolagt med gode hensigter play idiom
85 the road to hell is paved with good intentions vejen til helvede er brolagt med gode intentioner play idiom
86 the road to hell is paved with good intentions vejen til helvede er brolagt med gode forsætter play idiom
87 the shoemaker's children go barefoot smedens hest og skomagerens kone har ofte de dårligste sko play idiom
88 the spirit is willing but the flesh is weak ånden er rede, men kødet er skrøbeligt play idiom
89 there is an exception to every rule ingen regel uden undtagelse play idiom
90 there is nothing new under the sun intet nyt under solen play idiom
91 there's no accounting for taste om smagen kan der ikke diskuteres play idiom
92 there's no place like home ude godt, men hjemme bedst play idiom
93 there's no place like home øst vest, hjemme bedst play idiom
94 third time's a charm tredje gang er lykkens gang play idiom
95 third time's a charm alle gode gange tre play idiom
96 time heals all wounds tiden læger alle sår play idiom
97 time is money tid er penge play idiom
98 timing is everything timing er alt play idiom
99 to each his own enhver sin smag play idiom
100 to each his own hver sin smag play idiom
101 to each his own smag og behag er forskellig play idiom
102 to err is human det er menneskeligt at fejle play idiom
103 too many cooks spoil the broth for mange kokke fordærver maden play idiom
104 walls have ears væggene har ører play idiom
105 well begun is half done godt begyndt er halvt fuldendt play idiom
106 what goes around comes around man ligger som man har redt play idiom
107 what goes around comes around hvad et menneske sår skal han høste play idiom
108 what goes around comes around som man råber i skoven får man svar play idiom
109 what goes around comes around man ligger som man reder play idiom
110 when in Rome, do as the Romans do skik følge eller land fly play idiom
111 when in Rome, do as the Romans do man må hyle med de ulve man er iblandt play idiom
112 when the cat's away the mice will play når katten er ude, spiller musene på bordet play idiom
113 where there is a will there is a way hvor der er vilje, er der vej play idiom
114 you are what you eat du er hvad du spiser play idiom
115 you can lead a horse to water, but you can't make it drink man kan tvinge hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke play idiom
116 you can't judge a book by its cover sku ikke hunden på hårene play idiom
117 you can't teach an old dog new tricks man kan ikke lære en gammel hund nye kunster play idiom
118 you get what you pay for du får, hvad du betaler for play idiom
119 you're never too old to learn man skal lære så længe man lever play idiom
120 you've got to crack a few eggs to make an omelette hvor der handles, der spildes play idiom
Aviso legal