flag Spanisch flag Englisch flag Deutsch

Redewendungen

Zweisprachige Redewendungen und Sprichwörter Englisch-Polnisch
flag Deutsch
flag Englisch

All roads lead to Rome
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Eine Redewendung Englisch-Polnisch
Auf dieser Seite findest du über 150 englisch-polnische Redewendungen und Sprichwörter mit Sprachausgabe.
# Englisch Polnisch Audio
1 God works in mysterious ways niezbadane są wyroki Boskie play idiom
2 Rome wasn't built in a day nie od razu Rzym zbudowano play idiom
3 Rome wasn't built in a day nie od razu Kraków zbudowano play idiom
4 a bad workman always blames his tools złej baletnicy szkodzi rąbek przy spódnicy play idiom
5 a bad workman always blames his tools złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy play idiom
6 a bad workman always blames his tools złej baletnicy przeszkadza rąbek spódnicy play idiom
7 a bird in the hand is worth two in the bush lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu play idiom
8 a friend in need is a friend indeed prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie play idiom
9 a journey of a thousand miles begins with a single step podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku play idiom
10 a leopard cannot change its spots natura ciągnie wilka do lasu play idiom
11 a lie has no legs kłamstwo ma krótkie nogi play idiom
12 a new broom sweeps clean nowy szef, nowe porządki play idiom
13 a stitch in time saves nine lepiej zapobiegać niż leczyć play idiom
14 actions speak louder than words czyny mówią głośniej niż słowa play idiom
15 all cats are grey in the dark w nocy wszystkie koty są czarne play idiom
16 all roads lead to Rome wszystkie drogi prowadzą do Rzymu play idiom
17 all that glitters is not gold nie wszystko złoto, co się świeci play idiom
18 all work and no play makes Jack a dull boy nie samą pracą żyje człowiek play idiom
19 all's fair in love and war w miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone play idiom
20 all's well that ends well wszystko dobre, co się dobrze kończy play idiom
21 an apple a day keeps the doctor away jabłko dziennie trzyma lekarza z dala play idiom
22 appetite comes with eating apetyt rośnie w miarę jedzenia play idiom
23 as you make your bed, so you must lie in it jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz play idiom
24 as you sow, so shall you reap kto sieje wiatr, zbiera burzę play idiom
25 barking dogs seldom bite pies, co bardzo szczeka, nie bardzo kąsa play idiom
26 barking dogs seldom bite krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje play idiom
27 beauty is in the eye of the beholder nie to ładne, co ładne, ale to co się komu podoba play idiom
28 beauty is only skin deep pozory mylą play idiom
29 beggars can't be choosers na bezrybiu i rak ryba play idiom
30 beggars can't be choosers jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma play idiom
31 beggars can't be choosers lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu play idiom
32 beggars can't be choosers lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku play idiom
33 beggars can't be choosers lepszy wróbel w ręku niż sokół na sęku play idiom
34 beggars can't be choosers lepszy rydz niż nic play idiom
35 beggars can't be choosers z braku laku dobry kit play idiom
36 beggars can't be choosers jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma play idiom
37 beggars can't be choosers żebracy nie mogą wybierać play idiom
38 better safe than sorry strzeżonego Pan Bóg strzeże play idiom
39 birds of a feather flock together ciągnie swój do swego play idiom
40 blood is thicker than water krew nie woda play idiom
41 boys will be boys chłopcy zawsze będą chłopcami play idiom
42 business before pleasure najpierw obowiązek, potem przyjemność play idiom
43 carpe diem chwytaj dzień play idiom
44 clothes don't make the man nie szata zdobi człowieka play idiom
45 crime doesn't pay winie depcze po piętach kara play idiom
46 curiosity killed the cat ciekawy kot do studni wpadł play idiom
47 curiosity killed the cat ciekawość to pierwszy stopień do piekła play idiom
48 desperate times call for desperate measures tonący brzytwy się chwyta play idiom
49 devil is in the details diabeł tkwi w szczegółach play idiom
50 don't count your chickens before they're hatched nie dziel skóry na niedźwiedziu play idiom
51 don't count your chickens before they're hatched nie chwal dnia przed zachodem słońca play idiom
52 don't look a gift horse in the mouth darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby play idiom
53 don't look a gift horse in the mouth darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda play idiom
54 don't look a gift horse in the mouth darowanemu koniowi nie zaglądaj w zęby play idiom
55 don't look a gift horse in the mouth darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy play idiom
56 don't try to teach grandma how to suck eggs nie ucz ojca dzieci robić play idiom
57 e pluribus unum z wielu jeden play idiom
58 easy come, easy go łatwo przyszło, łatwo poszło play idiom
59 every cloud has a silver lining nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło play idiom
60 every man is the architect of his own fortune każdy jest kowalem swojego losu play idiom
61 eye for an eye, a tooth for a tooth oko za oko, ząb za ząb play idiom
62 faith will move mountains wiara góry przenosi play idiom
63 fine feathers make fine birds jak cię widzą, tak cię piszą play idiom
64 first come, first served kto pierwszy, ten lepszy play idiom
65 forbidden fruit is the sweetest zakazany owoc smakuje najlepiej play idiom
66 forbidden fruit is the sweetest owoc zakazany jest najsłodszy play idiom
67 forewarned is forearmed przezorny zawsze ubezpieczony play idiom
68 fortune favors the bold śmiałym szczęście sprzyja play idiom
69 give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime dając człowiekowi rybę - karmisz go na jeden dzień; dając człowiekowi wędkę - karmisz go na całe życie. play idiom
70 great minds think alike wielkie umysły myślą tak samo play idiom
71 haste makes waste co nagle, to po diable play idiom
72 haste makes waste gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy play idiom
73 he who laughs last laughs best ten się śmieje, kto się śmieje ostatni play idiom
74 hindsight is 20/20 mądry Polak po szkodzie play idiom
75 history repeats itself historia lubi się powtarzać play idiom
76 home is where the heart is tam dom twój, gdzie serce twoje play idiom
77 hope springs eternal jeszcze Polska nie zginęła play idiom
78 if it ain't broke, don't fix it nie szukaj dziury w całym play idiom
79 if my aunt had balls, she'd be my uncle gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem play idiom
80 if my aunt had balls, she'd be my uncle gdyby ciocia miała wąsy, toby była wujkiem play idiom
81 if the mountain won't come to Muhammad nie chce góra przyjść do Mahometa, musi Mahomet przyjść do góry play idiom
82 ignorance is bliss niewiedza to błogosławieństwo play idiom
83 in the land of the blind, the one-eyed man is king w kraju ślepców jednooki jest królem play idiom
84 in wine, there is truth w winie prawda play idiom
85 it ain't over 'til the fat lady sings dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe play idiom
86 it is easy to find a stick to beat a dog jak się chce psa uderzyć, kij się znajdzie play idiom
87 it never rains but it pours nieszczęścia chodzą parami play idiom
88 it takes two to tango do tanga trzeba dwojga play idiom
89 know thyself poznaj samego siebie play idiom
90 knowledge is power wiedza to potęga play idiom
91 ladies first panie przodem play idiom
92 like father, like son jaki ojciec, taki syn play idiom
93 like father, like son jakie drzewo, taki klin, jaki ojciec, taki syn play idiom
94 like mother, like daughter jaka matka, taka córka play idiom
95 live by the sword, die by the sword kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie play idiom
96 long absent, soon forgotten długo nieobecny, szybko zapomniany play idiom
97 loose lips sink ships nieostrożne gadanie zatapia statki play idiom
98 love is blind miłość jest ślepa play idiom
99 man is a wolf to man człowiek człowiekowi wilkiem play idiom
100 money can't buy happiness pieniądze szczęścia nie dają play idiom
101 money doesn't grow on trees pieniądze nie spadają z nieba play idiom
102 more haste, less speed gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy play idiom
103 necessity is the mother of invention potrzeba jest matką wynalazków play idiom
104 no news is good news brak wiadomości to dobra wiadomość play idiom
105 no pain, no gain bez pracy nie ma kołaczy play idiom
106 no pain, no gain bez zachodu nie ma miodu play idiom
107 no pain, no gain bez pracy nie ma macy play idiom
108 no pain, no gain pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki play idiom
109 no pain, no gain kto ma ręce do pracy, ten się naje kołaczy play idiom
110 no pain, no gain żeby mieć kołaczy, trzeba użyć pracy play idiom
111 no pain, no gain kto nie ryzykuje, ten nie zyska play idiom
112 no smoke without fire nie ma dymu bez ognia play idiom
113 once bitten, twice shy kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha play idiom
114 one good turn deserves another przysługa za przysługę play idiom
115 one swallow does not a summer make jedna jaskółka wiosny nie czyni play idiom
116 opposites attract przeciwieństwa się przyciągają play idiom
117 out of sight, out of mind co z oczu, to z serca play idiom
118 practice makes perfect ćwiczenie czyni mistrza play idiom
119 practice makes perfect trening czyni mistrza play idiom
120 prevention is better than cure lepiej zapobiegać niż leczyć play idiom
121 pride comes before a fall pycha poprzedza upadek play idiom
122 rules are made to be broken zasady są po to, żeby je łamać play idiom
123 see Naples and die zobaczyć Neapol i umrzeć play idiom
124 seek and ye shall find szukajcie, a znajdziecie play idiom
125 seek and ye shall find kto szuka, ten znajdzie play idiom
126 silence is golden milczenie jest złotem play idiom
127 six of one, half a dozen of the other wart Pac pałaca, a pałac Paca play idiom
128 six of one, half a dozen of the other wszystko jedno play idiom
129 six of one, half a dozen of the other ganc egal play idiom
130 six of one, half a dozen of the other ganc pomada play idiom
131 six of one, half a dozen of the other to jedno i to samo play idiom
132 six of one, half a dozen of the other jak go zwał, tak go zwał play idiom
133 sow the wind, reap the whirlwind kto sieje wiatr, zbiera burzę play idiom
134 spare the rod and spoil the child kto dobrze kocha, ten tęgo bije play idiom
135 spare the rod and spoil the child dzieci trzeba trzymać krótko play idiom
136 spare the rod and spoil the child kto się lubi ten się czubi play idiom
137 speech is silver, silence is golden mowa jest srebrem, a milczenie złotem play idiom
138 still waters run deep cicha woda brzegi rwie play idiom
139 sufficient unto the day is the evil thereof dosyćci ma dzień na swojem utrapieniu play idiom
140 the apple does not fall far from the tree niedaleko pada jabłko od jabłoni play idiom
141 the customer is always right klient ma zawsze rację play idiom
142 the dogs bark, but the caravan goes on psy szczekają, karawana idzie dalej play idiom
143 the dogs bark, but the caravan goes on psy szczekają, karawana jedzie dalej play idiom
144 the early bird gets the worm kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje play idiom
145 the end justifies the means cel uświęca środki play idiom
146 the enemy of my enemy is my friend wróg mojego wroga jest moim przyjacielem play idiom
147 the grass is always greener on the other side wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma play idiom
148 the more things change, the more they stay the same Im bardziej się wszystko zmienia, tym bardziej jest tak samo. play idiom
149 the road to hell is paved with good intentions dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane play idiom
150 the shoemaker's children go barefoot szewc bez butów chodzi play idiom
151 the spirit is willing but the flesh is weak dusza chętna, ale ciało słabe play idiom
152 the world is one's oyster świat stoi przed kimś otworem play idiom
153 there are plenty of fish in the sea tego kwiatu jest pół światu play idiom
154 there is nothing new under the sun nic nowego pod słońcem play idiom
155 there's no accounting for taste o gustach się nie dyskutuje play idiom
156 there's no place like home wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej play idiom
157 third time's a charm do trzech razy sztuka play idiom
158 time heals all wounds czas leczy rany play idiom
159 time is money czas to pieniądz play idiom
160 to each his own każdemu swoje play idiom
161 to each his own kto co lubi play idiom
162 to err is human błądzić jest rzeczą ludzką play idiom
163 to err is human mylić się jest rzeczą ludzką play idiom
164 tomorrow is another day jutro też jest dzień play idiom
165 too many cooks spoil the broth gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść play idiom
166 two heads are better than one co dwie głowy, to nie jedna play idiom
167 use a sledgehammer to crack a nut strzelać z armaty do muchy play idiom
168 walls have ears ściany mają uszy play idiom
169 well begun is half done dobry początek to połowa roboty play idiom
170 what doesn't kill you makes you stronger co cię nie zabije, to cię wzmocni play idiom
171 what goes around comes around co z siebie dajesz, to do ciebie wraca play idiom
172 what goes around comes around jak sobie pościelisz tak się wyśpisz play idiom
173 what goes around comes around fortuna kołem się toczy play idiom
174 what's done is done co się stało, to się nie odstanie play idiom
175 what's done is done co było, to było play idiom
176 when in Rome, do as the Romans do jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one play idiom
177 when in Rome, do as the Romans do w czyim chlebie smakujemy, tego i pochlebujemy play idiom
178 when in Rome, do as the Romans do co kraj, to obyczaj play idiom
179 when the cat's away the mice will play gdy kota nie ma, myszy harcują play idiom
180 where there is a will there is a way dla chcącego nic trudnego play idiom
181 where there is a will there is a way dla chcącego nie ma nic trudnego play idiom
182 where there is a will there is a way chcieć to móc play idiom
183 where there is a will there is a way chcącemu nic nie trudno, niechcącemu wszytko play idiom
184 you are what you eat jesteś tym, co jesz play idiom
185 you can't make a silk purse of a sow's ear i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu play idiom
186 you scratch my back and I'll scratch yours ręka rękę myje play idiom
187 you scratch my back and I'll scratch yours przysługa za przysługę play idiom
188 you've got to crack a few eggs to make an omelette nie można mieć ciastka i zjeść ciastko play idiom
189 you've got to crack a few eggs to make an omelette gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą play idiom
Impressum