flag Spanish flag English flag German

Idioms

Billingual idioms and proverbs German-Polish
from
flag German
to
flag English

Hochmut kommt vor dem Fall
Pycha chodzi przed upadkiem

A proverb German-Polish
On this page you will find over 60 German-Polish idioms and proverbs with voice output
# German Polish Audio
1 Aller guten Dinge sind drei Do trzech razy sztuka
2 Alte Liebe rostet nicht Stara miłość nie rdzewieje
3 Alter schützt vor Torheit nicht starość nie chroni przed głupotą
4 Auge um Auge, Zahn um Zahn Oko za oko, ząb za ząb
5 Aus den Augen, aus dem Sinn co z oczu, to z serca
6 Ausnahmen bestätigen die Regel Wyjątek potwierdza regułę
7 Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
8 Blut ist dicker als Wasser krew jest gęściejsza od wody
9 Das Leben ist kein Ponyhof życie to nie bajka
10 Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm niedaleko pada jabłko od jabłoni
11 Der Appetit kommt beim Essen apetyt rośnie w miarę jedzenia
12 Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie
13 Der Zweck heiligt die Mittel Cel uświęca środki
14 Der frühe Vogel fängt den Wurm kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
15 Die Welt ist ein Dorf świat jest mały
16 Die Würfel sind gefallen kości zostały rzucone
17 Doppelt hält besser ostrożności nigdy za wiele
18 Ein Unglück kommt selten allein Nieszczęścia chodzą parami
19 Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer Jedna jaskółka wiosny nie czyn
20 Ende gut, alles gut Wszystko dobre, co się dobrze kończy
21 Es ist nicht alles Gold, was glänzt Nie wszystko złoto, co się świeci
22 Gebranntes Kind scheut das Feuer kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha
23 Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego
24 Gut Ding will Weile haben co nagle to po diable
25 Hochmut kommt vor dem Fall pycha chodzi przed upadkiem
26 Hunde, die bellen, beißen nicht pies, który dużo szczeka, nie gryzie
27 In der Not frisst der Teufel fliegen na bezrybiu i rak ryba
28 Irren ist menschlich błądzenie jest rzeczą ludzką
29 Jedem Tierchen sein Pläsierchen jak kto lubi
30 Jeder ist seines Glückes Schmied Każdy jest kowalem swojegu losu
31 Kindermund tut Wahrheit kund prawda przemawia ustami dziec
32 Klappe zu, Affe tot klamka zapadła
33 Kleinvieh macht auch Mist ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka
34 Liebe geht durch den Magen przez żołądek do serca
35 Liebe macht blind miłość jest ślepa
36 Lügen haben kurze Beine kłamstwo ma krótkie nogi
37 Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist Kuj żelazo, póki gorące
38 Morgenstund hat Gold im Mund Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
39 Nachts sind alle Katzen grau w nocy wszystkie koty są szare
40 Noch ist Polen nicht verloren jeszcze Polska nie zginęła
41 Ohne Fleiß kein Preis bez pracy nie ma kołaczy
42 Ordnung muss sein porządek musi być
43 Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige Punktualność jest grzeczność królów
44 Reden ist Silber, Schweigen ist Gold Mowa jest srebrem, a milczenie złotem
45 Steter Tropfen höhlt den Stein kropla drąży skałę
46 Stille Wasser sind tief Chica woda brzegi rwie
47 Unkraut vergeht nicht złego diabli nie biorą
48 Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäue auf dem Tisch gdy kota nie ma, myszy biegają
49 Wenn man vom Teufel spricht o wilku mowa
50 Wer A sagt, muss auch B sagen Kto powiedział a, musi powiedzieć b.
51 Wer A sagt, muss auch B sagen Jeśli się powiedziało a, to trzeba powiedzieć b.
52 Wer Wind sät, wird Sturm ernten Kto wiatr sieje, zbiera burzę
53 Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada
54 Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen przygania kocioł garnkowi, a sam smoli
55 Wie gewonnen, so zerronnen Łatwo przyszło, łatwo poszło
56 Wo Rauch ist, ist auch Feuer nie ma dymu bez ognia
57 Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg Dla chcącego nie ma nic trudnego.
58 Zeit ist Geld czas to pieniądz
59 alle Wege führen nach Rom wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
60 eine Hand wäscht die andere ręka rękę myje
61 einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
62 etwas ist faul im Staate Dänemark źle się dzieje w państwie duńskim
63 morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj
64 viele Köche verderben den Brei Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
65 wer nicht wagt, der nicht gewinnt Śmiałym szczęście sprzyja
66 Übung macht den Meister ćwiczenie czyni mistrza
Legal notice