flag Spanish flag English flag German

Idioms

Billingual idioms and proverbs German-Polish
flag German
flag English

Hochmut kommt vor dem Fall
Pycha chodzi przed upadkiem

A proverb German-Polish
On this page you will find over 60 German-Polish idioms and proverbs with voice output
# German Polish Audio
1 Aller guten Dinge sind drei Do trzech razy sztuka play idiom
2 Alte Liebe rostet nicht Stara miłość nie rdzewieje play idiom
3 Alter schützt vor Torheit nicht starość nie chroni przed głupotą play idiom
4 Auge um Auge, Zahn um Zahn Oko za oko, ząb za ząb play idiom
5 Aus den Augen, aus dem Sinn co z oczu, to z serca play idiom
6 Ausnahmen bestätigen die Regel Wyjątek potwierdza regułę play idiom
7 Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu play idiom
8 Blut ist dicker als Wasser krew jest gęściejsza od wody play idiom
9 Das Leben ist kein Ponyhof życie to nie bajka play idiom
10 Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm niedaleko pada jabłko od jabłoni play idiom
11 Der Appetit kommt beim Essen apetyt rośnie w miarę jedzenia play idiom
12 Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie play idiom
13 Der Zweck heiligt die Mittel Cel uświęca środki play idiom
14 Der frühe Vogel fängt den Wurm kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje play idiom
15 Die Welt ist ein Dorf świat jest mały play idiom
16 Die Würfel sind gefallen kości zostały rzucone play idiom
17 Doppelt hält besser ostrożności nigdy za wiele play idiom
18 Ein Unglück kommt selten allein Nieszczęścia chodzą parami play idiom
19 Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer Jedna jaskółka wiosny nie czyn play idiom
20 Ende gut, alles gut Wszystko dobre, co się dobrze kończy play idiom
21 Es ist nicht alles Gold, was glänzt Nie wszystko złoto, co się świeci play idiom
22 Gebranntes Kind scheut das Feuer kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha play idiom
23 Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego play idiom
24 Gut Ding will Weile haben co nagle to po diable play idiom
25 Hochmut kommt vor dem Fall pycha chodzi przed upadkiem play idiom
26 Hunde, die bellen, beißen nicht pies, który dużo szczeka, nie gryzie play idiom
27 In der Not frisst der Teufel fliegen na bezrybiu i rak ryba play idiom
28 Irren ist menschlich błądzenie jest rzeczą ludzką play idiom
29 Jedem Tierchen sein Pläsierchen jak kto lubi play idiom
30 Jeder ist seines Glückes Schmied Każdy jest kowalem swojegu losu play idiom
31 Kindermund tut Wahrheit kund prawda przemawia ustami dziec play idiom
32 Klappe zu, Affe tot klamka zapadła play idiom
33 Kleinvieh macht auch Mist ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka play idiom
34 Liebe geht durch den Magen przez żołądek do serca play idiom
35 Liebe macht blind miłość jest ślepa play idiom
36 Lügen haben kurze Beine kłamstwo ma krótkie nogi play idiom
37 Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist Kuj żelazo, póki gorące play idiom
38 Morgenstund hat Gold im Mund Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje play idiom
39 Nachts sind alle Katzen grau w nocy wszystkie koty są szare play idiom
40 Noch ist Polen nicht verloren jeszcze Polska nie zginęła play idiom
41 Ohne Fleiß kein Preis bez pracy nie ma kołaczy play idiom
42 Ordnung muss sein porządek musi być play idiom
43 Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige Punktualność jest grzeczność królów play idiom
44 Reden ist Silber, Schweigen ist Gold Mowa jest srebrem, a milczenie złotem play idiom
45 Steter Tropfen höhlt den Stein kropla drąży skałę play idiom
46 Stille Wasser sind tief Chica woda brzegi rwie play idiom
47 Unkraut vergeht nicht złego diabli nie biorą play idiom
48 Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäue auf dem Tisch gdy kota nie ma, myszy biegają play idiom
49 Wenn man vom Teufel spricht o wilku mowa play idiom
50 Wer A sagt, muss auch B sagen Kto powiedział a, musi powiedzieć b. play idiom
51 Wer A sagt, muss auch B sagen Jeśli się powiedziało a, to trzeba powiedzieć b. play idiom
52 Wer Wind sät, wird Sturm ernten Kto wiatr sieje, zbiera burzę play idiom
53 Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada play idiom
54 Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen przygania kocioł garnkowi, a sam smoli play idiom
55 Wie gewonnen, so zerronnen Łatwo przyszło, łatwo poszło play idiom
56 Wo Rauch ist, ist auch Feuer nie ma dymu bez ognia play idiom
57 Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg Dla chcącego nie ma nic trudnego. play idiom
58 Zeit ist Geld czas to pieniądz play idiom
59 alle Wege führen nach Rom wszystkie drogi prowadzą do Rzymu play idiom
60 eine Hand wäscht die andere ręka rękę myje play idiom
61 einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby play idiom
62 etwas ist faul im Staate Dänemark źle się dzieje w państwie duńskim play idiom
63 morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj play idiom
64 viele Köche verderben den Brei Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść play idiom
65 wer nicht wagt, der nicht gewinnt Śmiałym szczęście sprzyja play idiom
66 Übung macht den Meister ćwiczenie czyni mistrza play idiom
Legal notice