flag Spanish flag English flag German

Idioms

Billingual idioms and proverbs English-Albanian
flag German
flag English

A lie has no legs
Gënjeshtra i ka këmbët të shkurtra

A proverb English-Albanian
On this page you will find English-Albanian idioms and proverbs
# English Albanian
1 a lie has no legs gënjeshtra i ka këmbët të shkurtra
2 barking dogs seldom bite qeni që leh, s'të ha
3 blood is thicker than water s'bëhet gjaku ujë
4 don't count your chickens before they're hatched Peshku në det,tigani në zjarr
5 don't look a gift horse in the mouth kalit të falur nuk i shikohen dhëmbët
6 don't look a gift horse in the mouth kalit të falur nuk i këqyren dhëmbët
7 if my aunt had balls, she'd be my uncle Po të kish halla loqe, do e quanin dajë
8 ignorance is bliss padituri është bekim
9 what goes around comes around Ç'të mbjellësh, do korrësh
Legal notice