flag Spanish flag English flag German

Idioms

Billingual idioms and proverbs German-Czech
from
flag German
to
flag English

Der frühe Vogel fängt den Wurm
Ranní ptáče dál doskáče

A proverb German-Czech
On this page you will find 50 German-Czech idioms and proverbs
# German Czech Audio
1 Aller guten Dinge sind drei Do třetice všeho dobrého.
2 Alte Liebe rostet nichts Stará láska nerezaví.
3 Aus den Augen, aus dem Sinne. Sejde z očí, sejde z mysli.
4 Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše
5 Dem Mutigen winkt das Glück Odvážnému štěstí přeje.
6 Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm Jablko nepadá daleko od stromu.
7 Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
8 Der Schein trügt. Zdání klame.
9 Der Zweck heiligt die Mittel účel světí prostředky.
10 Der frühe Vogel fängt den Wurm Ranní ptáče dál doskáče
11 Die Würfel sind gefallen Kostky jsou vrženy.
12 Durch Fehler lernt man. Chybami se člověk učí.
13 Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer Jedna vlaštovka jaro nedělá.
14 Ende gut, alles gut Konec dobrý, všechno dobré.
15 Es ist nicht alles Gold, was glänzt Není všecko zlato, co se třpytí.
16 Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.
17 Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens S hloupostí i bohové bojují marně.
18 Gleich und gleich gesellt sich gern. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
19 Gottes Muehlen mahlen langsam, aber stetig Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
20 Hunde, die bellen, beißen nicht Pes, který štěká, nekouše.
21 Hunger ist der beste Koch. Hlad je nejlepší kuchař.
22 Jeder ist seines Glückes Schmied Každý svého štěstí strůjcem.
23 Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Žádný učený z nebe nespadl.
24 Kleider machen Leute. Šaty dělají člověka.
25 Lügen haben kurze Beine Lež má krátké nohy.
26 Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist Kuj železo, dokud je žhavé.
27 Man muss das Glück beim Schopfe packen. Štěstí se musí uchopit za pačesy.
28 Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nechval dne před večerem.
29 Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nechval dne před večerem.
30 Morgenstund hat Gold im Mund Ranní ptáče dál doskáče.
31 Reden ist Silber, Schweigen ist Gold Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
32 Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden. Všechno chce svůj čas.
33 Stille Wasser sind tief Tichá voda břehy bere.
34 Unter den Blinden ist der Einäugige König Mezi slepými (je) jednooký králem.
35 Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš.
36 Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.
37 Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.
38 Wer Wind sät, wird Sturm ernten Kdo seje vítr, sklízí bouři.
39 Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
40 Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Risk je zisk.
41 Wer zuerst kommt, mahlt zuerst Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
42 Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
43 Wie die Saat, so die Ernte. Jak zaseješ, tak sklidíš.
44 Wie gewonnen, so zerronnen Jak nabyl, tak pozbyl.
45 Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
46 Wie man sich bettet, so liegt man. Jak si kdo ustele, tak si lehne.
47 Zeit ist Geld Čas jsou peníze.
48 alle Wege führen nach Rom Všechny cesty vedou do Říma.
49 eine Hand wäscht die andere Ruka ruku myje.
50 einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul Darovanému koni na zuby nehleď.
51 Übung macht den Meister Cvičení/cvik dělá mistra.
Legal notice