flag Spanish flag English flag German

Idioms

Billingual idioms and proverbs English-Czech
flag German
flag English

Where there is a will there is a way
Kde je vůle, tam je cesta

A proverb English-Czech
On this page you will find over 100 English-Czech idioms and proverbs
# English Czech Audio
1 God helps those who help themselves pomoz si sám a Bůh ti pomůže play idiom
2 a bird in the hand is worth two in the bush lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše play idiom
3 a friend in need is a friend indeed v nouzi poznáš přítele play idiom
4 a journey of a thousand miles begins with a single step cesta dlouhá tisíc mil začíná jedním krokem play idiom
5 a leopard cannot change its spots starého psa novým kouskům nenaučíš play idiom
6 a leopard cannot change its spots zvyk je železná košile play idiom
7 a lie has no legs lež má krátké nohy play idiom
8 a new broom sweeps clean nové koště dobře mete play idiom
9 a nod is as good as a wink chytrému napověz, hloupého trkni play idiom
10 a promise is a promise slib je slib play idiom
11 all cats are grey in the dark potmě každá kráva černá play idiom
12 all roads lead to Rome všechny cesty vedou do Říma play idiom
13 all that glitters is not gold není všechno zlato co se třpytí play idiom
14 all's well that ends well konec dobrý, všechno dobré play idiom
15 all's well that ends well dobrý konec vše napraví play idiom
16 as you make your bed, so you must lie in it jak si kdo ustele, tak si lehne play idiom
17 barking dogs seldom bite pes, který štěká, nekouše play idiom
18 beggars can't be choosers lepší vrabec v hrsti než holub na střeše play idiom
19 birds of a feather flock together vrána k vráně sedá play idiom
20 blood is thicker than water krev není voda play idiom
21 business before pleasure nejdřív povinnost, potom zábava play idiom
22 crime doesn't pay zločin se nevyplácí play idiom
23 curiosity killed the cat nebuď zvědavej, budeš brzo starej play idiom
24 don't count your chickens before they're hatched neříkej hop, dokud nepřeskočíš play idiom
25 don't look a gift horse in the mouth darovanému koni na zuby nekoukej play idiom
26 don't look a gift horse in the mouth darovanému koni na zuby nehleď play idiom
27 don't shit where you eat nekálej do vlastního hnízda play idiom
28 don't shoot the messenger nikdo nemá rád posly špatných zpráv play idiom
29 don't shoot the messenger nestřílejte pianistu play idiom
30 don't shoot the messenger nenadávej na zrcadlo když máš křivou hubu play idiom
31 don't try to teach grandma how to suck eggs neuč orla létat play idiom
32 e pluribus unum z mnohých jeden play idiom
33 easy come, easy go lehce nabyl, lehce pozbyl play idiom
34 empty vessels make the most sound prázdný sud nejvíce duní play idiom
35 even Homer nods i mistr tesař se někdy utne play idiom
36 every cloud has a silver lining všechno zlé je k něčemu dobré play idiom
37 every man is the architect of his own fortune každý svého štěstí strůjcem play idiom
38 eye for an eye, a tooth for a tooth oko za oko, zub za zub play idiom
39 faith will move mountains víra hory přenáší play idiom
40 first come, first served kdo dřív přijde, ten dřív mele play idiom
41 forbidden fruit is the sweetest zakázané ovoce chutná nejlépe play idiom
42 fortune favors the bold odvážnému štěstí přeje play idiom
43 give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime dej člověku rybu - nasytíš ho na jeden den; nauč ho chytat ryby - nasytíš jej na celý život play idiom
44 good things come to those who wait trpělivost růže přináší play idiom
45 good things come to those who wait kdo si počká, ten se dočká play idiom
46 half a loaf is better than none malé ryby taky ryby play idiom
47 haste makes waste práce kvapná, málo platná play idiom
48 haters gonna hate psi štěkají a karavana jde dál play idiom
49 he who laughs last laughs best kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp play idiom
50 hindsight is 20/20 po bitvě je každý generál play idiom
51 history repeats itself historie se opakuje play idiom
52 history repeats itself dějiny se opakují play idiom
53 hope springs eternal naděje umírá poslední play idiom
54 hunger is a good sauce hlad je nejlepší kuchař play idiom
55 if the mountain won't come to Muhammad když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře play idiom
56 ignorance is bliss nevědomost je sladká play idiom
57 in the land of the blind, the one-eyed man is king mezi slepými je jednooký králem play idiom
58 in wine, there is truth ve víně je pravda play idiom
59 it is easy to find a stick to beat a dog kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde play idiom
60 it never rains but it pours když se to sere, tak se to sere play idiom
61 knowledge is power vědění je moc play idiom
62 less is more méně je více play idiom
63 live by the sword, die by the sword kdo s čím zachází, s tím také schází play idiom
64 look before you leap dvakrát měř, jednou řež play idiom
65 man proposes, God disposes člověk míní, pánbůh mění play idiom
66 measure twice and cut once dvakrát měř, jednou řež play idiom
67 more haste, less speed spěchej pomalu play idiom
68 necessity is the mother of invention nouze naučila Dalibora housti play idiom
69 no good deed goes unpunished za dobrotu na žebrotu play idiom
70 no good deed goes unpunished každý dobrý skutek je po zásluze potrestán play idiom
71 no one is born a master chytrost nejsou žádné čáry play idiom
72 no one is born a master žádný učený z nebe nespadl play idiom
73 no pain, no gain bez práce nejsou koláče play idiom
74 old habits die hard zvyk je železná košile play idiom
75 one swallow does not a summer make jedna vlaštovka jaro nedělá play idiom
76 one who hesitates is lost kdo zaváhá, nežere play idiom
77 out of sight, out of mind sejde z očí, sejde z mysli play idiom
78 practice makes perfect opakování matka moudrosti play idiom
79 pride comes before a fall pýcha předchází pád play idiom
80 rules are made to be broken pravidla jsou od toho, aby se porušovala play idiom
81 see Naples and die vidět Neapol a zemřít play idiom
82 seek and ye shall find kdo hledá, najde play idiom
83 silence is golden mlčeti zlato play idiom
84 six of one, half a dozen of the other jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet play idiom
85 so far so good zatím to ujde play idiom
86 sow the wind, reap the whirlwind kdo seje vítr, sklízí bouři play idiom
87 speech is silver, silence is golden mluviti stříbro, mlčeti zlato play idiom
88 still waters run deep tichá voda břehy mele play idiom
89 the apple does not fall far from the tree jablko nepadá daleko od stromu play idiom
90 the dogs bark, but the caravan goes on psi štěkají, ale karavana jde dál play idiom
91 the dogs bark, but the caravan goes on psi štěkají, ale karavana jede dál play idiom
92 the early bird gets the worm ranní ptáče dál doskáče play idiom
93 the end justifies the means účel světí prostředky play idiom
94 the fish rots from the head ryba smrdí od hlavy play idiom
95 the jug goes to the well until it breaks tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne play idiom
96 the mills of the gods grind slowly boží mlýny melou pomalu, ale jistě play idiom
97 the pitcher goes so often to the well that it is broken at last tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne play idiom
98 the road to hell is paved with good intentions cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly play idiom
99 the road to hell is paved with good intentions cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly play idiom
100 the road to hell is paved with good intentions cesta do pekla je vydlážděna samými dobrými úmysly play idiom
101 the road to hell is paved with good intentions cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly play idiom
102 the shoemaker's children go barefoot kovářova kobyla chodí bosa play idiom
103 the voice of the people, the voice of God hlas lidu, hlas boží play idiom
104 there is an exception to every rule výjimka potvrzuje pravidlo play idiom
105 there is nothing new under the sun nic nového pod sluncem play idiom
106 there's more than one way to skin a cat problém má zpravidla více řešení play idiom
107 there's more than one way to skin a cat všechny cesty vedou do Říma play idiom
108 there's no accounting for taste proti gustu žádný dišputát play idiom
109 there's no place like home všude dobře, doma nejlíp play idiom
110 third time's a charm do třetice všeho dobrého play idiom
111 those who can't use their head must use their back co není v hlavě, musí být v nohou play idiom
112 time heals all wounds čas všechno zahojí play idiom
113 time is money čas jsou peníze play idiom
114 to each his own každému co jeho jest play idiom
115 to err is human mýlit se je lidské play idiom
116 to err is human chybovat je lidské play idiom
117 too many cooks spoil the broth příliš mnoho kuchařů přesolí polévku play idiom
118 two heads are better than one víc hlav víc ví play idiom
119 use a sledgehammer to crack a nut jít s kanónem na vrabce play idiom
120 variety is the spice of life změna je život play idiom
121 walls have ears stěny mají uši play idiom
122 what goes around comes around jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá play idiom
123 when in Rome, do as the Romans do jiný kraj, jiný mrav play idiom
124 when in Rome, do as the Romans do kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti play idiom
125 when the cat's away když je kocour pryč play idiom
126 when the cat's away the mice will play když kocour není doma, myši mají pré play idiom
127 where there is a will there is a way když se chce, všechno jde play idiom
128 where there is a will there is a way kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody play idiom
129 where there is a will there is a way kde je vůle, tam je cesta play idiom
130 you can't teach an old dog new tricks starého psa novým kouskům nenaučíš play idiom
131 you've got to crack a few eggs to make an omelette když se kácí les, létají třísky play idiom
Legal notice