flag Spanish flag English flag German

Idioms

Billingual idioms and proverbs English-Dutch
from
flag German
to
flag English

A picture is worth a thousand words
Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden

A proverb English-Dutch
On this page you will find 150 English-Dutch idioms and proverbs with voice output
# English Dutch Audio
1 God works in mysterious ways Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
2 Rome wasn't built in a day Rome is niet op één dag gebouwd
3 Rome wasn't built in a day Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd
4 a bad workman always blames his tools een kwaad werkman heeft altijd slecht getuig
5 a bird in the hand is worth two in the bush beter één vogel in de hand dan tien in de lucht
6 a chain is only as strong as its weakest link de keten is zo sterk als haar zwakste schakel
7 a friend in need is a friend indeed in nood leert men zijn vrienden kennen
8 a journey of a thousand miles begins with a single step een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap
9 a leopard cannot change its spots een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken
10 a leopard cannot change its spots een vos verliest zijn streken niet
11 a lie has no legs al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
12 a new broom sweeps clean nieuwe bezems vegen schoon
13 a picture is worth a thousand words een afbeelding zegt meer dan duizend woorden
14 a stitch in time saves nine werk op tijd maakt welbereid
15 absence makes the heart grow fonder afwezigheid versterkt de liefde
16 actions speak louder than words geen woorden maar daden
17 actions speak louder than words daden zeggen meer dan woorden
18 actions speak louder than words niet lullen maar poetsen
19 actions speak louder than words daden zeggen meer dan woorden
20 all cats are grey in the dark bij nacht zijn alle katten grauw
21 all roads lead to Rome alle wegen leiden naar Rome
22 all talk and no action veel geschreeuw en weinig wol
23 all that glitters is not gold het is niet alles goud wat er blinkt
24 all work and no play makes Jack a dull boy de boog kan niet altijd gespannen zijn
25 all work and no play makes Jack a dull boy 't is een slecht dorp waar het nooit kermis is
26 all's well that ends well eind goed, al goed
27 appearances are deceptive kleren maken nee man
28 barking dogs seldom bite blaffende honden bijten niet
29 beggars can't be choosers men mag een gegeven paard niet in de bek zien
30 birds of a feather flock together soort zoekt soort
31 business before pleasure zaken gaan voor plezier
32 buy cheap, buy twice goedkoop is duurkoop
33 carpe diem pluk de dag
34 devil is in the details de duivel zit in de details
35 don't count your chickens before they're hatched de huid niet verkopen voor de beer geschoten is
36 don't look a gift horse in the mouth een gegeven paard niet in de bek kijken
37 don't shoot the messenger geef niet de boodschapper de schuld
38 don't shoot the messenger schiet niet op de boodschapper
39 don't shoot the messenger schiet niet van de boodschapper
40 empty vessels make the most sound holle vaten klinken het hardst
41 every Jack has his Jill op elk potje past een deksel
42 every cloud has a silver lining achter de wolken schijnt de zon
43 eye for an eye, a tooth for a tooth oog om oog, tand om tand
44 fine feathers make fine birds kleren maken de man
45 fine words butter no parsnips praatjes vullen geen gaatjes
46 first come, first served wie het eerst komt, het eerst maalt
47 forewarned is forearmed een gewaarschuwd mens telt voor twee
48 fortune favors the bold de brutalen hebben de halve wereld
49 good things come to those who wait geduld is een schone zaak
50 great minds think alike grote geesten denken gelijk
51 haste makes waste haastige spoed is zelden goed
52 haste makes waste haast en spoed is zelden goed
53 he who laughs last laughs best wie het laatst lacht, lacht het best
54 he who laughs last laughs best wie laatst lacht, best lacht
55 history repeats itself de geschiedenis herhaalt zich
56 home is where the heart is eigen haard is goud waard
57 honesty is the best policy eerlijk duurt het langst
58 hope springs eternal hoop doet leven
59 hunger is a good sauce honger is de beste saus
60 if the mountain won't come to Muhammad als de berg niet naar Mozes komt, zal Mozes naar de berg moeten gaan
61 ignorance is bliss het geluk is met de onwetenden
62 ignorance is bliss wat niet weet, wat niet deert
63 ignorance is bliss Zalig zijn de onwetenden
64 in for a penny, in for a pound wie a zegt, moet ook b zeggen
65 in the land of the blind, the one-eyed man is king in het land der blinden is eenoog koning
66 in wine, there is truth kinderen en dronken mensen spreken altijd de waarheid
67 it never rains but it pours een ongeluk komt zelden alleen
68 it never rains but it pours een ongeluk komt nooit alleen
69 know thyself ken uzelf
70 knowledge is power kennis is macht
71 ladies first dames gaan voor
72 less is more minder is meer
73 like father, like son zo vader, zo zoon
74 like mother, like daughter zo moeder, zo dochter
75 live by the sword, die by the sword wie leeft bij het zwaard, zal sterven bij het zwaard
76 long ways, long lies wie verre reizen doet, kan veel verhalen
77 look before you leap bezint eer ge begint
78 look before you leap bezint eer gij begint
79 love is blind liefde is blind
80 man proposes, God disposes de mens wikt, God beschikt
81 many a mickle makes a muckle vele kleintjes maken een grote
82 many hands make light work vele handen maken licht werk
83 misery loves company ellende houdt van gezelschap
84 money doesn't grow on trees het geld groeit me niet op de rug
85 necessity is the mother of invention noodzaak is de moeder van uitvinding
86 necessity is the mother of invention nood breekt wet
87 necessity knows no law nood breekt wet
88 no good deed goes unpunished stank voor dank
89 no news is good news geen bericht, goed bericht
90 no pain, no gain voor iets hoort iets
91 no pain, no gain wie niet waagt, wie niet wint
92 no pain, no gain niet geschoten is altijd mis
93 no pain, no gain de kost gaat voor de baat uit
94 no smoke without fire waar rook is, is vuur
95 once bitten, twice shy door schade en schande wordt men wijs
96 once bitten, twice shy een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen
97 one swallow does not a summer make een zwaluw maakt nog geen lente/zomer
98 one swallow does not a summer make één zwaluw maakt de lente niet
99 out of sight, out of mind uit het oog, uit het hart
100 patience is a virtue Geduld is een schone zaak
101 practice makes perfect oefening baart kunst
102 prevention is better than cure voorkomen is beter dan genezen
103 pride comes before a fall hoogmoed komt voor de val
104 seeing is believing eerst zien, dan geloven
105 seeing is believing zien is geloven
106 seeing is believing eerst zien, dan geloven
107 seeing is believing zien is geloven
108 seek and ye shall find zoekt en gij zult vinden
109 seek and ye shall find wie zoekt, die vindt
110 six of one, half a dozen of the other lood om oud ijzer
111 snitches get stitches wie praat, die gaat
112 sow the wind, reap the whirlwind wie wind zaait, zal storm oogsten
113 spare the rod and spoil the child zachte heelmeesters, stinkende wonden
114 speech is silver, silence is golden Spreken is zilver, zwijgen is goud
115 still waters run deep stille wateren hebben diepe gronden
116 the apple does not fall far from the tree een appel valt niet ver van de boom
117 the bigger they are, the harder they fall hoge bomen vangen veel wind
118 the early bird gets the worm wie het eerst komt, wie het eerst maalt
119 the end justifies the means het doel heiligt de middelen
120 the enemy of my enemy is my friend de vijand van mijn vijand is mijn vriend
121 the grass is always greener on the other side het gras is altijd groener bij de buren
122 the grass is always greener on the other side het gras is altijd groener aan de overkant
123 the more the merrier hoe meer zielen, hoe meer vreugd
124 the more the merrier hoe meer, hoe beter
125 the more things change, the more they stay the same hoe meer alles verandert, hoe meer het hetzelfde blijft
126 the proof of the pudding is in the eating de praktijk zal het leren
127 the road to hell is paved with good intentions de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens
128 the sky is the limit alles kan
129 the spirit is willing but the flesh is weak de geest is gewillig, maar het vlees is zwak
130 the way to a man's heart is through his stomach de liefde van de man gaat door de maag
131 the world is one's oyster de wereld ligt aan iemands voeten
132 there are none so blind as those who will not see wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil
133 there is nothing new under the sun niets nieuws onder de zon
134 there's more than one way to skin a cat er zijn meerdere wegen om je doel te bereiken
135 there's more than one way to skin a cat alle wegen leiden naar Rome
136 there's no accounting for taste over smaak valt niet te twisten
137 there's no fool like an old fool hoe ouder hoe zotter
138 there's no place like home oost west, thuis best
139 third time's a charm driemaal is scheepsrecht
140 third time's a charm derde keer goede keer
141 time heals all wounds de tijd heelt alle wonden
142 time is money tijd is geld
143 to each his own ieder zijn ding
144 to each his own ieder het zijne
145 to err is human vergissen is menselijk
146 tomorrow is another day morgen is er weer een dag
147 too many cooks spoil the broth veel koks bederven de brij
148 too many cooks spoil the broth veel koks verzouten de brij
149 two heads are better than one twee hoofden zijn beter dan één
150 use a sledgehammer to crack a nut met een kanon op een mug schieten
151 walls have ears de muren hebben oren
152 well begun is half done een goed begin is het halve werk
153 what goes around comes around wie wind zaait, zal storm oogsten
154 what goes around comes around dat komt ervan
155 what's done is done gedane zaken nemen geen keer
156 what's sauce for the goose is sauce for the gander gelijke monniken, gelijke kappen
157 when in Rome, do as the Romans do 's lands wijs, 's lands eer
158 when the cat's away als de kat van huis is
159 when the cat's away the mice will play als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel
160 where there is a will there is a way waar een wil is, is een weg
161 where there is a will there is a way willen is kunnen
162 where there's smoke, there's fire waar rook is is vuur
163 you are what you eat je bent wat je eet
164 you can catch more flies with honey than with vinegar vliegen vang je met stroop en niet met azijn
165 you can lead a horse to water, but you can't make it drink met onwillige honden is het slecht hazen vangen
166 you've got to crack a few eggs to make an omelette waar gehakt wordt vallen spaanders
Legal notice