flag Spanish flag English flag German

Dictionary German-Czech

translate
2 translations found
haben         
Conjugation >> haben
Verb
haben mít
Nach Auffassung dieser Partei hätte die Kommission den Eigenbedarfsmarkt unabhängig vom freien Markt analysieren sollen. Tvrdila, že Komise měla provést analýzu trhu vlastní spotřeby nezávisle na analýze volného trhu.
Lucy hat gesagt, du hättest einen. Lucy řekla, že ho máš ty.
Die betreffenden Gesetze hätten eigentlich schon 2004 umgesetzt werden sollen. Tyto právní předpisy měly být zavedeny ještě v roce 2004.
Nein, eigentlich hätten wir überhaupt einen Plan haben müssen. Ne, ve skutečnosti jsme měli mít aspoň nějaký plán.
Als Beobachter hätten die neuen Abgeordneten Anspruch auf ihre Diäten und Aufwandsentschädigungen noch bevor sie stimmberechtigt sind. Jako pozorovatelé budou mít budoucí poslanci nárok na platy a výdaje dřív, než získají možnost volit.
Du hättest mehr Glück beim Lesen eines chinesischen Telefonbuchs. Měla bys víc štěstí při čtení čínského telefoního seznamu.
Sie hätten vollkommen Recht, wenn der Änderungsantrag nicht durch die vorhergehende Abstimmung hinfällig geworden wäre. Měla byste naprostou pravdu, pokud by tento pozměňovací návrh nebyl ukončen v důsledku předchozího hlasování.
Das hätte ich nicht sagen sollen. - Ja. - To jsem neměla říkat, měla jsem zmlknout.
Diese elektronischen Portale hätten ab dem 1. Januar 2010 betriebsbereit sein sollen. Tyto elektronické portály měly být v provozu ke dni 1. ledna 2010.
Ich hätte nie erwartet, all das zu haben. Nikdy jsem si nemyslel, že tohle budu mít.
haben míti
Sie wollte damit nichts zu tun haben, und ausnahmsweise befand sich Stapleton in einer Sackgasse. Nechtěla s ním nic míti a nějaký čas ocitl se Stapleton na mrtvém bodu.
\"Wie viel schärfer als einer Schlange Biss es ist, ein undankbares Kind zu haben?\" \"Bolestněji nad zub hadový jest míti dítě nevděčné!\"
27 Word compounds found
Verb
Geduld haben mít trpělivost
einen Streit haben hádat se
einen Anteil haben podílet se
einen Unfall haben havarovat
einen Einwand haben namítat
die Ehre haben mít tu čest
Nachsehen haben trpět
Noun
Zeit haben mít čas
Angst haben bát se
Interesse haben mít zájem
Angst haben mít strach
Einfluss haben mít vliv
Lust haben mít chuť
frei haben mít volno
zu haben k mání
Bedeutung haben mít význam
Lust haben chtít se
Appetit haben mít chuť
Zeit haben mít kdy
gemeinsam haben mít společné
Fehlgeburt haben potratit
Schwein haben mít štěstí
Respekt haben mít respekt
schwer haben mít to těžký
Wut haben mít zlost
Mitleid haben mít soucit
Adverb
trotzdem haben přesto
More example sentences German-Czech for the query haben
Legal notice